• +48 535 291 234
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pon - Pią 8:00 - 16:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES

§1. Postanowienie wstępne

1. Administratorem danych jest Krzysztof Mazurkiewicz prowadząccy działalność gospodarczą pod firmą WEBMAZ Krzysztof Mazurkiewicz z siedzibą w Mechnice 25, 63-600 Kępno zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6191930373, REGON 366096611, e-mail: biuro@webmaz.pl zwany dalej "Wykonawcą".

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Pojęcie "Użytkownika" oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony portalu www.webmaz.pl, zwanego dalej "Portalem". Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Dane osobowe

1. Wykonawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z naszych usług oferowanych na portalu to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

2. Dane osobowe podawane w formularzach Portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do świadczenia Usług lub przedstawienia oferty.

4. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów),

5. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Wykonawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą także: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, operatorzy płatności dostępni w Portalu, Rejestry, Partnerzy Rejestru, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, prowadzenia marketingu oraz usług księgowych, dostawcy narzędzi do obsługi zgłoszeń i wsparcia technicznego, dostawcy usług obsługi zgłoszeń i wsparcia technicznego.
 
7. Każdy Użytkownik, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych ich weryfikacji lub sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

8. Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9 .Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [adres].

10. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Dane osobowe będą także przetwarzane przez czas potrzebny do wywiązania się z prawnego obowiązku w zakresie przechowywania dokumentacji i rozliczeń podatkowych.

11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

12. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

13. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Wykonawcę lub upoważnionych przez niego przetwarzających, z którymi ściśle współpracuje.

§3. Pliki cookies

1. Cookies czyli w wolnym tłumaczeniu "ciasteczka" to niewielkie pliki danych, które nasza strona internetowa może zapisywać na dysku twardym, gdy ją odwiedzasz. Raz napisane, cookies mogą być dostępne tylko dla strony, która je utworzyła. Portal wykorzystuje cookies do przechowywania ustawień strony, informacji o sesji. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy:
a. Cookies zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
b. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika,
c. Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe,
d. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych,

2. Wykonawca informuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe instrukcje postępowania dostępne są u Dostawcy danej przeglądarki. Poniżej przykładowe linki jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

§4. Dane zawarte w logach systemowych

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są w szczególności przez firmęświadczącą Wykonawcy usługę hostingu i obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

§5.Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§6. Inne

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@webmaz.pl

2. Polityka znajduje się na stronie https://www.webmaz.pl/polityka-prywatnosci